Trådbockning

Vårt företag sysslar sedan många år tillbaka med att bocka tråd i olika dimensioner. Vi förfogar över en modern maskinpark för trådbockning i 2D och 3D-tekniken som har hög produktivitet. Tillverkning är baserad på det rumsliga CAD-projektet. Tack vare detta kan vi garantera en mycket tydlig återgivning och repeterbarhet av slutprodukten. Maskiner som vi använder för trådbockning är helt automatiska. Utförandetiden för ett element beror endast på graden av elementets komplicering. I genomsnitt utför dessa enheter flera hundra element per timme. Trådbockning i vårt företag sker med användning av råmaterial med en diameter på 2 - 11mm. De flesta uppdrag utför vi på basis av material som vi ständigt har i vårt lager. På kundens begäran kan vi utföra bockning av den tråd som kunden har anförtrott oss. Vår tillverkning baseras till största delen på förtennad tråd, rostfri eller zink-alu-tråd. Vårt företag garanterar mycket hög flexibilitet vid tillverkning av olika trådelement. Vi kan erbjuda våra kunder kontinuerlig tillverkning av produkter enligt ett fast schema eller vi kan utföra engångs kortserie av produkten.

giecie01
giecie04
giecie02
giecie03

Fördelarna med trådbockning i vårt företag

 • Hög precision vid utförande av trådelement med olika diametrar
 • Perfekt återgivning av det rumsliga CAD-projektet
 • Möjlighet att bocka en tråd med olika egenskaper
 • Mycket kort tid från projektskede till produktionsstadiet
 • Möjlighet att ta fram både stora och små serier av produkten av bockad tråd
 • Arbete i både 2D och 3D-planet
 • Möjlighet att bocka en tråd med olika beläggningar, inklusive PVC-beläggning
 • På kundens begäran kan bockade element gängas eller automatiskt svetsas

Här framställs branscher som vi utför trådbockning för

 • motorfordonsindustri
 • industri
 • möbelindustri
 • jordbruk
 • radio- och tv-branschen samt branschen Hushållsmaskiner & Hushållsapparater

giecie05
giecie06
giecie07
giecie08

Vilka projekt realiseras av oss?

Vi kan realisera både mycket enkla projekt som beror på att tråd bockas i ett plan och komplicerade projekt inklusive projekt i tre dimensioner. Vi har också möjlighet att svetsa tråd med användning av helt automatiska anordningar. Tack vare detta ökar avsevärt omfattning av våra möjligheter. Vi är alltid villiga att granska projektet som skickats av kunden och därefter kan vi definiera produktionsmöjligheter inom detta område.