Trådelement

Vårt företag sysslar med tillverkning av olika trådelement enligt projekt som anförtrotts oss av kunden. Vi specialiserar oss på tillverkning av trådelement med en diameter på 2 - 11mm. Vid tillverkning använder vi CNC-maskiner med högsta kvalitet från välkända producenter som på ett helt automatiserat sätt utför produkter enligt ett datorprojekt. Tack vare denna automatisering är varje stycke identiskt, medan det uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Vi arbetar på basis av material som vi har i vårt lager. På kundens särskilda begäran kan vi starta tillverkning på basis av det råmaterial som har anförtrotts oss.

Tack vare den bästa maskinparken kan vi erbjuda tillverkning av trådelement i 2D och 3D-tekniken samt tillverkning med användning av svetsmaskin. Produkter med olika grader av komplicering kan vi utföra av förtennad tråd, zink-alu-tråd eller rostfri tråd. Vi förfogar även över enheter, vilka kan bocka en tråd som är belagd med olika typer av material. En annan fördel av vårt företag är högt kvalificerad personal som har vunnit sin erfarenhet genom många år, vilket garanterar högsta kvalitet av våra produkter och snabb realiseringstid.

realizacje023
realizacje022
realizacje021
realizacje019

Vi utför uppdrag inom ramen för tillverkning av trådelement för olika branscher, bland annat för motorfordonsbranschen, möbelindustri, industritillverkning, byggindustri, jordbruksindustri, radio- och tv-branschen, branschen Hushållsmaskiner & Hushållsapparater, den tekniska och dekorativa branschen. Tack vare möjlighet att utföra en valfri datorprojektering av trådelement är det möjligt att på kort tid ta fram både stor och liten serie av produkten. Varje tillverkad produkt har sparats och kalibrerats i produktionsenhetens minne som är en stor bekvämlighet för våra kunder och möjliggör oss att snabbt tillverka ett ytterligare parti.

Vårt företag är en väldigt pålitlig affärspartner, därför man kan anförtro oss ständig outsourcing inom ramen för området tillverkning av trådelement. Vi strävar alltid efter att säkerställa hög kvalitet och samtidigt håller strikt tidsfrister gällande tillverkning. Tack vare detta kan vi garantera bra produkt till bra pris.