Kolla, hur vi arbetar

Vi arbetar i en modern maskinpark som möjliggör oss att utföra både stora och mindre uppdrag på en mycket kort tid.

Trådbockning

De datorstyrda precisionsmaskiner som används av oss kan bocka tråd med olika diametrar i både två och tre dimensioner. Vårt arbete kännetecknas av en perfekt återgivning av alla stycken av produkter som levereras till kunden.

Element av tråd

Vi sysslar med tillverkning av element av tråd för många branscher. De element vi tillverkar används inom motorfordons-, möbel-, bygg-, jordbrukssektorn och inom andra sektorer.

Attraktiva priser, hög kvalitet, 100 % tillfredsställelse.

Företaget ROBOMET har under många år sysslat med professionell metallbearbetning såsom trådbockning i CNC, 3D och 2D teknologin, svetsning, gängrullning, uträtning eller tvinning av spiraler. Vi tillhandahåller tjänster för många företag från Polen och Europa som driver verksamhet inom olika sektorer och utför för dem trådprodukter både i små och stora mängder. Alla uppdrag utför vi enligt våra kunders önskemål. Våra element av tråd används inom olika industribranscher bland annat inom maskinindustri, elektronik, elektromekanik, möbelindustri, motorfordonsbranschen. Vi förfogar över kvalificerad och erfaren personal och bred maskinpark som möjliggör oss att garantera hög repeterbarhet och kvalitet som förknippas med snabbhet i utförandet av uppdrag.

glc1
glc2
glc3
glc4

Sedan grundandet av företaget Robomet har högkvalitets tillverkning alltid varit vårt huvudmål. Tack vare en sådan företagets policy har vi fått stamkunder, vars varumärken är betydande och lätt igenkännliga. Många företag vi utför trådbockning eller tillverkning av trådelement för har sina interna kvalitetsstandarder och att följa dessa standarder har aldrig varit det minsta problemet för oss. Om du ger oss i uppdrag att tillverka metallelement av tråd, kan du vara säker på att du får på avtalad tid en högkvalitativ produkt med hög hållfasthet.

De litar på oss

Korta tidsfrister för utförandet av uppdrag.

Vi bjuder in till samarbete.


Kontakt med oss