Integritetspolicy

I. ALLMÄN INFORMATION

Vi respekterar din integritet som användare av vår webbplats. Vi vill att alla som besöker denna webbplats ska ha full kunskap om hur de kan skydda sin integritet. Därför uppmanar vi dig att bekanta dig med vår ”Integritetspolicy” för webbplatsen https://www.robomet.se.

Denna ”Integritetspolicy” uppfyller informationsplikten enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning); och även bestämmelserna i lagen av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter (Dz.U. 2018, pos. 1000), kallad ”GDPR”.

1. Ägaren och operatören av webbplatsen är:

ROBOMET SP. Z O.O.
Grabówka, ul. Gliwicka 3
47-240 Bierawa, Polen.

Enligt GDPR är ägaren av webbplatsen också personuppgiftsansvarig.

2. Hur kan du kontakta oss angående behandling av personuppgifter?

Det kan göras via e-postadressen [email protected] eller per post till ROBOMET SP. Z O.O.
Grabówka, ul. Gliwicka 3
47-240 Bierawa, Polen.

3. Personuppgifter samlas endast in med användarnas samtycke genom användning av formulär på webbplatsen och via e-post.

4. Vi respekterar alla rättigheter som våra användare har gällande deras personuppgifter enligt GDPR, inklusive:

 • rätten till tillgång till uppgifter (artikel 15 GDPR),
 • rätten till rättelse av uppgifter (artikel 16 GDPR),
 • rätten till radering av uppgifter (”rätten att bli bortglömd”) (artikel 17 GDPR),
 • rätten till begränsning av behandlingen (artikel 18 GDPR),
 • rätten till dataportabilitet (artikel 20 GDPR),
 • rätten att invända mot behandlingen (artikel 21 GDPR).
II. SERVERLOGGFILER

1. I enlighet med den vedertagna praxisen för de flesta webbplatser sparar vi HTTPS-förfrågningar som skickas till vår server. De granskade resurserna identifieras genom URL-adresser. Den exakta listan över information som lagras i webbserverloggfiler är följande:

 • Den offentliga IP-adressen för den dator från vilken förfrågan kom.
 • Klientens stationsnamn – identifiering som utförs via HTTPS-protokollet.
 • Användarnamn som anges i autentiseringsprocessen.
 • Tidpunkten för mottagande av förfrågan.
 • Första raden i HTTPS-begäran.
 • HTTPS-svarskoden.
 • Antalet bytes som skickats av servern.
 • URL-adressen för webbplatsen som användaren besökte tidigare (referer-länk) – om användaren kom till webbplatsen via en länk (t.ex. från en sökmotorresultatsida eller en annan webbplats).
 • Information om användarens webbläsare.
 • Information om fel som uppstod under utförandet av HTTPS-transaktionen.

Denna information är inte kopplad till specifika personer som besöker vår webbplats och utgör inte insamling av personuppgifter enligt GDPR.
2. Användning av data: De samlade loggfiler sparas på obestämd tid som hjälpmedel för att administrera webbplatsen. Informationen i dem avslöjas inte för någon annan än personer som är behöriga att administrera servern. Baserat på loggfilerna kan sammanfattande statistik genereras som hjälp vid administrationen. Sammanfattande sammanställningar i form av sådana statistik innehåller ingen identifierande information om personer som besöker webbplatsen.

III. COOKIES

1. Genom ”cookies” ska förstås datorinformation som lagras i användarnas slutenheter och är avsedda för användning av webbsidor. Det är framför allt textfiler som innehåller namnet på den webbplats de kommer från, tiden de lagras på enheten och ett unikt nummer.
2. Webbplatsen samlar inte automatiskt in någon information, förutom informationen i cookies och serverloggar.

3. Cookies är avsedda för användning på webbplatsen. Operatören använder dessa cookies för att:

 • möjliggöra inloggning och behålla användarsessionen på varje efterföljande webbsida
 • anpassa webbsidans innehåll till användarens individuella preferenser, framför allt genom att känna igen deras enhet för att visa sidan enligt deras preferenser
 • skapa anonyma statistik utan möjlighet att identifiera användaren.

4. Cookies som används av operatörer av webbplatsen, inklusive webbplatsanvändare, omfattas av deras egen sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att bekanta dig med vår partners sekretesspolicy.
5. De partners som beskrivs i punkt 4 inkluderar:

 • Facebook (www.facebook.com)
 • Google (www.google.com)

6. För att säkerställa säkerheten för de uppgifter som anförtrotts oss har vi utarbetat interna förfaranden och riktlinjer för att förhindra att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Vi kontrollerar genomförandet av dessa riktlinjer och övervakar ständigt deras överensstämmelse med relevanta lagar – lagen om skydd av personuppgifter, lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster och alla typer av verkställande akter och gemenskapsrättsliga akter.
7. Standardprogramvara för webbsidans webbläsning tillåter i allmänhet att cookies placeras på användarens slutanvändare som standard. Användare kan ändra dessa inställningar för att blockera automatisk hantering av ”cookies” i webbläsarens inställningar eller meddela användaren varje gång de skickas till användarens enhet.

8. Användare av webbplatsen kan när som helst ändra inställningarna för cookies. Detaljerad information om möjligheterna och metoderna för att hantera cookies finns i programvaruinställningarna (webbläsaren).

9. Webbplatsens operatör informerar om att ändringar i webbläsarens inställningar kan hindra korrekt funktion av webbplatserna.